« Chuck Close : Polaroids », Télérama Sortir, May 2010

Publicado en: Prensa