‹ Return to Vik Muniz

Vik Muniz
Crane, 2011
Digital C-Print
180,5 x 225,5 cm

Leave a Reply