‹ Return to Vik Muniz

Vik Muniz
Sandcastle #3, 2014
Digital C Print
180,3 x 214,6 cm