‹ Return to Vik Muniz

Vik Muniz
Bee, 2016
Digital C Print
101,6 x 101,6 cm