12755Vik Muniz

‹ Return to Vik Muniz

Vik Muniz
Parthenon (Postcards from Nowhere), 2015
Digital C-print
127 x 160 cm